İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak yönetimin temel ilkelerindendir. İşletmelerin yönetim iş organizasyonlarının veriminin artırılması önemlidir. Doğru insanları doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek danışmanlık konularımızın başında gelmektedir.

İnsan Kaynakları işlevini şu esaslarla yürütüyoruz.

  • İnsan Kaynağı Sistemi Nedir?
  • Stratejik İnsan Kaynağı Yönetimi
  • Stratejik İnsan Kaynağı Planlaması
  • İş Analizleri ve Tasarımları
  • İnsan Kaynağı Süreç İyileştirmeleri